Blue Flower

Çevre Politikası

Müşterilerimizin yapılarının değerini ve etkinliğini artıracak şekilde asansör satış, montaj ve servis hizmetlerini kaliteden ödün vermeden hızlı ve güvenilir bir şekilde vermek gayesiyle DOĞAN ASEM aşağıdaki ilkeleri Kalite ve Çevre Politikası olarak benimsemektedir.

Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,

Kaliteyi sürekli kılarak müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını,

Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı,

Tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı,

Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek ve çevreye etkisi olabilecek boyutlara yönelik ilgili yasal şartlara ve mevzuata uymayı,

Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamayı,

Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamayı,

Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamayı,

ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem ve ISO 14001:2004 çevre yönetim standartlarının gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhütte bulunmaktayız.

GENEL MÜDÜR